409
چهارشنبه ، 18 مهر 1397 ، 09:33 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مصوبه این کمیسیون در مورد نحوه راه‌اندازی موسسات پولی و اعتباری خبر داد.