567
عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست. به گزارش ایسنا، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی، علی اصغر رفاهی در همایش توانمندسازی دهیاران واعضای شورای اسلامی شهر و روستا که ...


988
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی ومشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان، گفت: عملکرد این مراکز بعد از خروج زندانیان به اندازه کافی قوی نیست و لازم است ...


853
عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست مدیرکل پیشگیری های مردمی ومشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ...


386
مراکز مراقبت بعد از خروج معتادان در حوزه خانواده نیز با ارائه مشاوره تا 30 درصد موفقیت داشته اند و باید مراقب بود تا این موفقیت پایدار بماند.


650
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


668
مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه: عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست مدیرکل پیشگیری های مردمی ومشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص عملکرد مراکز ...


45
عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست ; دعوت بسیج دانشجویی از « سیف» برای حضور در نشست «عملکرد بانک مرکزی» پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳، ۲۵۰ هزار دلار است!


69
وی در ادامه همچنین گفت: عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان به اندازه کافی قوی نیست لذا باید با استفاده از ظرفیتهای مردمی تقویت شوند تا زندانیان دوباره به چرخه جرم بازنگردند.


254
عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست ... عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج ...


538
عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان قوی نیست ... عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج ...