892
عصر ساختمان- سخنگوی شورای شهر تهران از انتخاب دوکاندیدای نهایی شهرداری تهران در جلسه فردا خبر داد.


855
عصر ساختمان- اعضای شورای شهر تهران اصلاحیه مصوبه مجوز کاهش هزینه عوارض زیربنا و تراکم مازاد برای تشویق مالکان به‌منظور تجمیع پلاک‌های همجوار را به تصویب رساندند.


823
۶- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛


584
شهردار منطقه; درباره منطقه; مشاوران شهردار; شهرداران سابق; حوزه شهردار و معاونتها. معاونت معماری و شهرسازی


315
ندوه / نامه دانشگاهی و هنری - وبلاگ دکتر علیرضا باوندیان