200
طرح جامع دانش آموزی "داناب" که جامعه مخاطب آن ۸۷ هزار دانش آموز دوره متوسط اول استان سیستان و بلوچستان هستند، مسائل و چالش های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی،کیفی، آب ...


418
به گزارش ایسنا، طرح جامع دانش‌آموزی "داناب" در مراسمی با حضور معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان، ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح و دیگر مدعوین ...


184
طرح جامع دانش آموزی "داناب" که جامعه مخاطب آن 87 هزار دانش آموز دوره متوسط اول استان سیستان و بلوچستان هستند، مسائل و چالش های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی،کیفی، آب ...


798
طرح جامع دانش‌آموزی "داناب" در مراسمی با حضور معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان، ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح و دیگر مدعوین افتتاح شد.


984
به گزارش ایسنا، طرح جامع دانش‌آموزی "داناب" در مراسمی با حضور معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان، ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح و دیگر مدعوین ...


599
به گزارش گفتمان ها، طرح جامع دانش‌آموزی “داناب” در مراسمی با حضور معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان، ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح و دیگر ...


274
به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، طرح جامع دانش‌آموزی "داناب" در مراسمی با حضور معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان، ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری ...


330
به گزارش ایسنا، طرح جامع دانش‌آموزی "داناب" در مراسمی با حضور معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان، ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح و دیگر مدعوین ...


943
طرح دانش‌آموزی "داناب" در سیستان و بلوچستان افتتاح شد. قیمت طلا و ارز ...


276
افتتاحیه طرح دانش آموزی "داناب" در سیستان و بلوچستان طرح جامع دانش‌آموزی "داناب" که جامعه مخاطب آن 87 هزار دانش آموز دوره متوسط اول استان سیستان و بلوچستان هستند، مسائل و چالش‌های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون ...