935
او ادامه داد: در سطوح کلان این که تصور شود طرح تحول سلامت برای بیمه‌های تکمیلی سودآوری داشته باشند نمی‌تواند صحیح باشد و در عوض می‌توان گفت که طرح تحول سلامت بیشتر به بیماران کمک کرده است تا به بیمه‌های تکمیلی.


490
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۰:۳۶ - کد خبر: 258383 سلامت نیوز :اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


186
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت نقش مؤثر ظرفیت‌های بازار سرمایه در توسعه صنایع ریلی بازار معاملات نقدی و حواله ارز راه‌اندازی می‌شود بانک‌ها امسال چقدر وام داده‌اند؟


219
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


130
به گزارش مجله مدیکال نیوز 24 : اخبار پزشکی سرویس سلامت طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت محمد فرزام محبت – ارزیاب خسارت صنعت بیمه، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های اخیر ...


800
او ادامه داد: در سطوح کلان این که تصور شود طرح تحول سلامت برای بیمه‌های تکمیلی سودآوری داشته باشند نمی‌تواند صحیح باشد و در عوض می‌توان گفت که طرح تحول سلامت بیشتر به بیماران کمک کرده است تا به بیمه‌های تکمیلی.


448
به گزارش دیوان اقتصاد,محمد فرزام محبت - ارزیاب خسارت صنعت بیمه، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت مبنی بر سود بردن شرکت‌های بیمه فعال در بیمه‌های تکمیلی از طرح تحول سلامت در این باره اظهار کرد ...


206
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت . عصر اعتبار- اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


612
اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


41
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت دوشنبه, 28 آبان 1397 08:22 اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.