120
او ادامه داد: در سطوح کلان این که تصور شود طرح تحول سلامت برای بیمه‌های تکمیلی سودآوری داشته باشند نمی‌تواند صحیح باشد و در عوض می‌توان گفت که طرح تحول سلامت بیشتر به بیماران کمک کرده است تا به بیمه‌های تکمیلی.


211
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۰:۳۶ - کد خبر: 258383 سلامت نیوز :اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


960
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت نقش مؤثر ظرفیت‌های بازار سرمایه در توسعه صنایع ریلی بازار معاملات نقدی و حواله ارز راه‌اندازی می‌شود بانک‌ها امسال چقدر وام داده‌اند؟


622
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


66
به گزارش مجله مدیکال نیوز 24 : اخبار پزشکی سرویس سلامت طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت محمد فرزام محبت – ارزیاب خسارت صنعت بیمه، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های اخیر ...


643
او ادامه داد: در سطوح کلان این که تصور شود طرح تحول سلامت برای بیمه‌های تکمیلی سودآوری داشته باشند نمی‌تواند صحیح باشد و در عوض می‌توان گفت که طرح تحول سلامت بیشتر به بیماران کمک کرده است تا به بیمه‌های تکمیلی.


75
به گزارش دیوان اقتصاد,محمد فرزام محبت - ارزیاب خسارت صنعت بیمه، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت مبنی بر سود بردن شرکت‌های بیمه فعال در بیمه‌های تکمیلی از طرح تحول سلامت در این باره اظهار کرد ...


627
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت . عصر اعتبار- اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


469
اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.


914
طرح "تحول سلامت" برای بیمه‌های تکمیلی سودی نداشت دوشنبه, 28 آبان 1397 08:22 اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث شده که بسیاری از حوزه‌های درگیر در مجموعه سلامت کشور تحت تاثیر این طرح بزرگ قرار گیرند.