665
حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و 18 نفر از جمله 13 مرد و 8 زن مجروح شدند. - سردار رحیمی در مورد آخرین وضعیت


902
Wanna win a $100 Amazon eGift Card and more? There’s still one week left to enter our Ms. Carrot’s Stage Builder Rage Builder Contest for Yeah Jam Fury: U, Me ...