578
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2


114
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


97
زیرا وقتی روس ها آنجا را گرفتند مردمان مسلمان و متعصب داشت که به مذهب شیعه علاقه داشتند و خیلی ها بعد از ترکمانچای به ایران مهاجرت کردند.


136
سلام اقا محسن من هم برای اداره اوقاف هستم . من دو روز پیش زنگ زدم اداره کل اوقاف زنجان که گفتند مسئول منابع انسانی اداره برای حل همین مشکل( شروع به کارمون ) رفتند تهران .