295
سینماگران و معماران به بافت تاریخی تهران می روند سینماگران، معماران و هنرمندان قصد دارند با امضای تفاهم نامه ای بافت تاریخی تهران را احیا کنند..بهروز مرباغی معمار و عضو انجمن مفاخر معماری ...


31
برگزاری کارگاه های آموزشی تفریحی کودکان و نوجوانان در کاخ گلستان به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی و به منظور بزرگداشت سال میراث مشترک نسل ها، برنامه های با تمرکز بر ظرفیت سازی نسل ...