292
تبریک اصغر فرهادی به جعفر پناهی ۲۳:۴۷ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷; وینفرد شفر: شاید من اشتباه کردم که به ورزشگاه رفتم/ امیدوارم ایران موفق باشد ۲۳:۳۶ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷


55
مهاجم سنگالی استقلال با داشتن پیشنهاد مناسب از تیم الهلال،‌ شاید فصل بعد در جمع…