251
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت خرد دردومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش، به بررسی این موضوع با حضور فعالان و مدیران صنعت پرداخت در کشور می پردازد.


13
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت خرد دردومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش، به بررسی این موضوع با حضور فعالان و مدیران صنعت پرداخت در کشور می‌پردازد.


830
چهارمین نمایشگاه تراکنش از روز بیست و دوم آبان تا بیست و چهارم آبان واقع در بوستان گفتگوی تهران ضمن برپایی نمایشگاه به ارائه سمینار، نشست، پنل، کارگاه علمی و کارگاه معرفی محصولات در حوزه صنعت پرداخت می پردازد.


338
به گزارش امتداد نیوز، بنابر اعلام ایران کیش ، پرداخت خرد در شهر هوشمند، انقلاب پرداخت و آینده پرداخت خرد در ایران است و در کنار برگزاری پنل تخصصی، به عنوان محورهای این نشست تخصصی است .


621
سمینار کارت و پرداخت ، به همراه پنل تخصصی روندهای صنعت پرداخت و اثرات فین تک در دومین نمایشگاه تراکنش تخصصی ایران برگزار می شود .


83
در دومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران،سمینار «پرداخت های خرد» به همت شرکت ایران کیش برگزار شد


93
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت خرد دردومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش، به بررسی این موضوع با حضور فعالان و مدیران صنعت پرداخت در کشور ...


710
سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق فرامرزی برگزار می شود ... سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق ...


581
انتشارات جنگل با هدف به روزرسانی آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه‌های کشور، همایش بزرگ «زبان، آموزش و یادگیری اصولی» ویژه مدیران آموزشگاه‌های زبان انگلیسی را در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند.


623
بی توجهی به پرداخت های خرد بلای جان صنعت پرداخت است ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق فرامرزی برگزار می شود