474
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت خرد دردومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش، به بررسی این موضوع با حضور فعالان و مدیران صنعت پرداخت در کشور می پردازد.


703
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت خرد دردومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش، به بررسی این موضوع با حضور فعالان و مدیران صنعت پرداخت در کشور می‌پردازد.


965
چهارمین نمایشگاه تراکنش از روز بیست و دوم آبان تا بیست و چهارم آبان واقع در بوستان گفتگوی تهران ضمن برپایی نمایشگاه به ارائه سمینار، نشست، پنل، کارگاه علمی و کارگاه معرفی محصولات در حوزه صنعت پرداخت می پردازد.


95
به گزارش امتداد نیوز، بنابر اعلام ایران کیش ، پرداخت خرد در شهر هوشمند، انقلاب پرداخت و آینده پرداخت خرد در ایران است و در کنار برگزاری پنل تخصصی، به عنوان محورهای این نشست تخصصی است .


442
سمینار کارت و پرداخت ، به همراه پنل تخصصی روندهای صنعت پرداخت و اثرات فین تک در دومین نمایشگاه تراکنش تخصصی ایران برگزار می شود .


212
در دومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران،سمینار «پرداخت های خرد» به همت شرکت ایران کیش برگزار شد


230
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت خرد دردومین روز از چهارمین نمایشگاه تراکنش، به بررسی این موضوع با حضور فعالان و مدیران صنعت پرداخت در کشور ...


866
سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق فرامرزی برگزار می شود ... سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق ...


44
انتشارات جنگل با هدف به روزرسانی آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه‌های کشور، همایش بزرگ «زبان، آموزش و یادگیری اصولی» ویژه مدیران آموزشگاه‌های زبان انگلیسی را در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند.


44
بی توجهی به پرداخت های خرد بلای جان صنعت پرداخت است ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق فرامرزی برگزار می شود