344
سفیر فوق‌العاده عربستان در لبنان معرفی شد کاردار سابق سفارت عربستان در لبنان امروز (یکشنبه) به عنوان سفیر فوق‌العاده این کشور در بیروت ادای سوگند کرد.


312
کاردار سابق سفارت عربستان در لبنان امروز (یکشنبه) به عنوان سفیر فوق‌العاده این کشور در بیروت ادای سوگند کرد.


665
صفحه البخاری در توئیتر خبر داد که وی امروز (یکشنبه) در مقابل «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی به عنوان سفیر فوق العاده و نماینده پادشاه در لبنان، سوگند قانونی یاد کرده است.


337
سفیر فوق‌العاده عربستان در لبنان معرفی شد ايسنا : کاردار سابق سفارت عربستان در لبنان امروز (یکشنبه) به عنوان سفیر فوق‌العاده این کشور در بیروت ادای سوگند کرد.


771
کاردار سابق سفارت عربستان در لبنان امروز (یکشنبه) به عنوان سفیر فوق‌العاده این کشور در بیروت ادای سوگند کرد.


85
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، "ولید البخاری" به عنوان سفیر فوق‌العاده و نماینده ویژه پادشاه عربستان در لبنان در مقابل ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی ادای سوگند کرد.


655
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، "ولید البخاری" به عنوان سفیر فوق العاده و نماینده ویژه پادشاه عربستان در لبنان در مقابل ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی ادای سوگند کرد.


154
کاردار سابق سفارت عربستان در لبنان امروز (یکشنبه) به عنوان سفیر فوق‌العاده این کشور در بیروت ادای سوگند کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، ولید البخاری به عنوان سفیر فوق‌العاده و ...


560
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، "ولید البخاری" به عنوان سفیر فوق‌العاده و نماینده ویژه پادشاه عربستان در لبنان در مقابل ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی ادای سوگند کرد.


104
خبرگزاری مهر: به نقل از المیادین، ولید البخاری به عنوان سفیر فوق العاده عربستان و نماینده ویژه پادشاه عربستان در لبنان در برابر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سوگند یاد کرد.