325
Latest News. چرخ زندگی مردم با تولید می چرخد; دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی سهند تبریز منصوب شد


680
تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی بین دانشگاه‌های ماچراتی و کامرینو ایتالیا با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به امضا رسید.


793
دانلود امتحان زبان فارسی خرداد 97. 1796 بازدید. دانلود امتحان ادبیات فارسی خرداد 97. 1191 بازدید


461
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مهندس پورخردمند معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تهیه، تدوین، انتشار و توزیع سالنامه آماری سال 1395 ...