272
سرپرستان ایدرو و ایمیدرو منصوب شدند وزیر صنعت طی احکام جداگانه ای شهریار طاهرپور به عنوان سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و جمشید ملارحمان را به عنوان سرپرست سازمان توسعه و نوسازی ...


691
گروه رسانه ای اقتصاد برتر با سابقه ای سی ساله در ارائه مشاوره های تخصصی به بسیاری از سازمان ها و شخصیت ها و برند های معروف و معتبر خصوصی و غیر خصوصی و نیز بسیاری از شرکت ها و سازمان های نو پا و تازه تاسیس ، با تحلیل و شناخت ...


677
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی شهریار طاهر پور عضو هیأت عامل و معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو را به عنوان سرپرست ایدرو منصوب کرد.


668
رضا رحمانی طی احکام جداگانه ای جمشید ملارحمان را به عنوان «سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» ، شهریار طاهرپور به عنوان «سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» را منصوب کرد.


851
سرپرستان ایدرو و ایمیدرو منصوب شدند به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رضا رحمانی طی حکمی شهریار طاهرپور را به عنوان «سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» منصوب کرد.


698
با حکم وزیر صنعت سرپرستان ایدرو، ایمیدرو و سازمان توسعه تجارت منصوب شدند تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکام جداگانه ای سرپرستان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) و ...


978
سرپرستان ایدرو و ایمیدرو منصوب شدند به گزارش صبحانه ، رضا رحمانی طی حکمی شهریار طاهرپور را به عنوان «سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» منصوب کرد.


538
ایستانیوز:رضا رحمانی طی احکام جداگانه، جمشید ملارحمان را به عنوان «سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» ، شهریار طاهرپور را به عنوان «سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و محمدرضا مودودی را به ...


195
با حکم وزیر صنعت؛ سرپرستان ایدرو، ایمیدرو و سازمان توسعه تجارت منصوب شدند رضا رحمانی طی احکام جداگانه، جمشید ملارحمان را به عنوان «سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» ، شهریار طاهرپور را به عنوان ...


764
سرپرستان ایدرو و ایمیدرو منصوب شدند به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رضا رحمانی طی حکمی شهریار طاهرپور را به عنوان «سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» منصوب کرد.