13
ساوتگیت: با رونی راجع به بازی خداحافظی صحبت نکرده ام گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس مدعی شد که هنوز با وین رونی راجع به مراسم خداحافظی اش صحبت نکرده ولی خوشحال است که از ستاره انگلیسی تقدیر خواهد شد.


322
ورزش 3 / گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس مدعی شد که هنوز با وین رونی راجع به مراسم خداحافظی اش صحبت نکرده ولی خوشحال است که از ستاره انگلیسی تقدیر خواهد شد.


125
گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس مدعی شد که هنوز با وین رونی راجع به مراسم خداحافظی اش صحبت نکرده ولی خوشحال است که از ستاره انگلیسی تقدیر خواهد شد.


860
به گزارش "ورزش سه"، رونی 33 ساله، روز پنجشنبه در دیدار خداحافظی اش شرکت می کند و صد بیستمین بازی ملی اش را انجام خواهد داد.


788
ساوتگیت: با رونی راجع به بازی خداحافظی صحبت نکرده ام (ورزش ۳) سفر خریداران کره‌ای به ایران برای مذاکره درباره خرید نفت (شانا (نفت و انرژی))


146
ساوتگیت: با رونی راجع به بازی خداحافظی صحبت نکرده ام (ورزش ۳) ۸ کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی شدند (باشگاه خبرنگاران)


735
ساوتگیت: با رونی راجع به بازی خداحافظی صحبت نکرده ام گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس مدعی شد که هنوز با وین رونی راجع به مراسم خداحافظی اش صحبت نکرده ولی خوشحال است که از ستاره انگلیسی تقدیر خواهد ...


755
ساوتگیت: با رونی راجع به بازی خداحافظی صحبت نکرده ام گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس مدعی شد که هنوز با وین رونی راجع به مراسم خداحافظی اش صحبت نکرده ولی خوشحال است که از ستاره انگلیسی تقدیر خواهد ...


772
گرت ساوتگیت، سرمربی انگلستان، در رابطه با انتقادات وارده به این بازی دوستانه و بزرگداشت وین رونی، گفت: به عقیده من، کسی که 119 مرتبه برای تیم ملی انگلستان بازی کرده است، مستحق یک مسابقه ...


999
گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس مدعی شد که هنوز با وین رونی راجع به مراسم خداحافظی اش صحبت نکرده ولی خوشحال است که از ستاره انگلیسی تقدیر خواهد شد.