21
با عرض سلام و تشکر از توجه شما استناد به مساله امر به معروف و نهی از منکر یک امر حدسی نیست بلکه نوعی اجتهاد است که زیر بنای حکم اجباری بودن حجاب را نشان می دهد.


752
ابراهیم نوشته: بجای “خوبان پارسی گو”، در بعضی نسخ “ترکان پارسی گو” آمده و آن ، به نظر من، حافظانه تر است و حلاوت معنای بیشتری دارد.


878
به یاد موشه پوستون و به مناسبت دویست سالگی کارل مارکس. مدرنیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارانه و جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سوسیالیستی


180
۱۰ تذکر رهبر انقلاب درباره مسائل معلمان و آموزش و پرورش; نماهنگ | با سپاهی از شهیدان حواهد آمد


617
عضوهیت علمی جامعة المصطفی(ص) با بیان اینکه نگاه اسلام به زن، معقولانه است گفت: تفاوت میان زن و مرد ارزشی نیست که بخواهد ملاک برتری یک جنس بر دیگری...


481
شهر سوال ـ عده ای تصور می کنند هر نوع رابطه جنسی یک نوع پلیدی و خباثت است. و صیغه را با همین معیار محکوم می کنند چرا که در آن اغراض جنسی وجود دارد.