274
زمان برگزاری چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی تمدید شد دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از تمدید زمان این جشنواره خبر داد و گفت: چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در روزهای 1 و 2 آذر نیز ...


643
زمان برگزاری چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی تمدید شد زمان برگزاری چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی تمدید شد دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی از تمدید زمان این جشنواره خبر داد و گفت: چهارمین ...


416
دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از تمدید زمان این جشنواره خبر داد و گفت: چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در روز‌های ۱ و ۲ آذر نیز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.


218
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


799
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محسن حموله دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با بیان اینکه این جشنواره که از 26 آبان آغاز به کار کرده است، گفت: در این جشنواره علاوه بر نمایش بیش از 1300 ...


45
دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از تمدید زمان این جشنواره خبر داد و گفت: چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در روزهای 1 و 2 آذر نیز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.


922
محسن حموله دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی خبر از تمدید دو روزه‌ی این جشنواره داد و گفت: «با توجه به درخواست خانواده‌ها و امکان استفاده‌ی این مخاطبان از برنامه‌های جشنواره در روزهای ...


582
خبرگزاری میزان- دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از تمدید زمان این جشنواره خبر داد و گفت: چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در روز‌های ۱ و ۲ آذر نیز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.


206
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، محسن حموله دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی خبر از تمدید دو روزه‌ی این جشنواره داد و گفت: با توجه به درخواست خانواده‌ها و امکان استفاده ...


372
تمدید ­چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون دبیر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی گفت: با توجه به درخواست خانواده‌ها و امکان استفاده این مخاطبان از برنامه‌های جشنواره در روز‌های غیر اداری، چهارمین جشنواره ملی اسباب ...