302
سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: با بهره‌گیری از روش‌های جدید بازاریابی و توافق اداره میراث فرهنگی استان سمنان با یکی از استارتاپ ...


653
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا،«همایون جورابلو» با اعلام این خبر افزود: در مرحله دوم بازدید شرکت استارتاپ صنایع‌دستی از استان سمنان، چهار میلیارد ریال صنایع دستی استان سمنان به فروش رفت.


369
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان افزود: با بهره گیری از روش های جدید بازاریابی و توافق اداره میراث فرهنگی استان سمنان با یکی از استارتاپ های ...


847
مطلب با عنوان رکوردزنی میلیاردی صنایع‌دستی استان سمنان با بهره‌گیری از استارتاپ‌ها از وب سایت ایسنا isna با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.


37
«همایون جورابلو» با اعلام این خبر افزود: در مرحله دوم بازدید شرکت استارتاپ صنایع دستی از استان سمنان، چهار میلیارد ریال صنایع دستی استان سمنان به فروش رفت .


443
به گزارش ایسنا،«همایون جورابلو» با اعلام این خبر افزود: در مرحله دوم بازدید شرکت استارتاپ صنایع‌دستی از استان سمنان، چهار میلیارد ریال صنایع دستی استان سمنان به فروش رفت.


865
رکوردزنی میلیاردی صنایع دستی استان سمنان با بهره گیری از استارتاپ ها سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: چهار میلیارد ریال صنایع دستی استان ...


177
مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: با بهره گیری از روش‌های جدید بازاریابی با یکی از استارتاپ‌های موفق صنایع دستی، زمینه فروش انبوه صنایع دستی استان سمنان فراهم شد.


58
به گزارش ایسنا، همایون جورابلو با اعلام این خبر افزود: در مرحله دوم بازدید شرکت استارتاپ صنایع دستی از استان سمنان، چهار میلیارد ریال صنایع دستی استان سمنان به فروش رفت. وی گفت: در مرحله نخست ...


439
رکوردزنی میلیاردی صنایع‌دستی استان سمنان با بهره‌گیری از استارتاپ‌ها.