227
گزارش پول نیوز از حال و هوای زلزله زدگان در روزهای داغ تابستان


218
مقدمه. در طول تاريخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهاي متاثر و متضرر از اين چالشها و مشکلات، اقدام به ترك خانه و كاشانه خود نموده و سعي در ...