643
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد؟ گروه اقتصادی الف، ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۴۸ 3970828045 ۰ نظر، ۱ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار


800
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن‌را کنترل کرد.


226
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن ...


607
رشد نقدینگی به دلایل سیاسی است و برخی با توزیع رانت در بین اطرافیان خود، باعث آن می‌شوند و این موضوع علت اقتصادی ندارد.


145
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن ...


362
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد در این زمینه پیشنهاد می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود تا از رخنه تنش‌ها جلوگیری شود.


14
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی توان با راهکارهای اقتصادی آن را کنترل کرد.


561
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همچون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن را کنترل کرد.


815
رشد نقدینگی به دلایل سیاسی است و برخی با توزیع رانت در بین اطرافیان خود، باعث آن می‌شوند و این موضوع علت اقتصادی ندارد.


108
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد . عصر اعتبار- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان ...