385
آزمون : جامعه شناسی یازدهم ضمن خدمت 1-كدام گزاره در مورد فعاليت هاي كتاب درسي نادرست است؟


938
ایت الله خامنه ای رهبر گرامی خود جناب عالی چقدر باورتان هست که مسلمانی هستیدکه معیار ان بر مبنای دین محمد و رهنمود های مولا علی برای رسیدن انسان به کمال انسایت بنا شده ولی متاسفانه دور بر شما ...