859
آیا باید فناوری تشخیص چهره را بپذیریم یا از آن واهمه داشته باشیم؟ با توسعه‌ی فناوری تشخیص چهره، نگرانی‌ها بر سر حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات افراد افزایش یافته است.