678
بختیار رحمانی در آخرین صحبت‌هایش نسبت به انتقاداتی که از شجاعیان می‌شود واکنش نشان داد بختیار رحمانی کنایه‌ای هم به منصوریان زد .