36
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۷، دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه صنعتی کرمانشاه استوار تر از همیشه در کنار مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ...