452
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۷، دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه صنعتی کرمانشاه استوار تر از همیشه در کنار مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ...