527
با اعلام سیاست جدید ارزی و آسوده شدن خیال معامله‌گران ارز که در مدت اخیر حضورشان در بازار جرم بوده و قاچاقچی محسوب می‌شدند،…


348
دبیر انجمن شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ایران بابیان اینکه علی‌رغم بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی برای تخصیص ارز به رانندگان ترانزیت یک یورو نیز به اعضای این حیطه قرار نگرفته است گفت: انجمن ...


40
ما نسبت به اقتصاد ملّیِ خودمان باید تعصّب داشته باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهمّ ما است؛ ما بایستی تعصّب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملّی‌مان.