727
مطالب مرتبط:: پس از قهرمانی پرتابگر طلایی دیسک آسیا در آمریکا حدادی: پس از 6 سال این رکورد برایم شیرین بود/ تمریناتم را زیر نظر مک پیگیری می کنم