764
درگیری بی‌سابقه میان گروه‌های شورشی مورد حمایت آنکارا در عفرین شهیدخبر: شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری‌های داخلی بی‌سابقه‌ای میان گروه‌های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است.


496
درگیری بی سابقه میان گروه های شورشی مورد حمایت آنکارا در عفرین. شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری های داخلی بی سابقه ای میان گروه های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است. ... ادامه خبر


155
به گزارش «شیعه نیوز»، شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری‌های داخلی بی‌سابقه‌ای میان گروه‌های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است.


946
درگیری بی‌سابقه میان گروه‌های شورشی مورد حمایت آنکارا در عفرین شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری‌های داخلی بی‌سابقه‌ای میان گروه‌های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است.


225
شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری‌های داخلی بی‌سابقه‌ای میان گروه‌های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است.


522
شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری های داخلی بی سابقه ای میان گروه های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است.


150
درگیری بی‌سابقه میان گروه‌های شورشی مورد حمایت آنکارا در عفرین : شهیدخبر: شهر کرد نشین عفرین در شمال سوریه شاهد درگیری‌های داخلی بی‌سابقه‌ای میان گروه‌های شورشی سوری تحت حمایت آنکارا است.


941
از زمان سیطره گروه‌های شورشی مورد حمایت آنکارا بر عفرین، این شهر شاهد تنش امنیتی است و ساکنان می‌گویند که تنها در صورت لزوم از منازلشان خارج می‌شوند.


168
از زمان سیطره گروه‌های شورشی مورد حمایت آنکارا بر عفرین، این شهر شاهد تنش‌های امنیتی است و ساکنان آن تنها در صورت لزوم از منازلشان خارج می‌شوند.سازمان ملل و نهادهای حقوقی نیز اعلام کرده ...


405
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ‌به نقل از خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمان، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه‌های شورشی مورد حمایت آنکارا وارد درگیری‌های شدید و بی‌سابقه‌ای در شهر عفرین شده‌اند که به ...