953
خاطره شیطنت آمیز امیر مهدی ژوله از بهرام شفیع: آقا حلالم کنید!


40
سرمربی استقلال با انتشار پیامی درباره موضوعات مختلف با هواداران صحبت کرد.