425
خودسوزی پایان اختلاف مرد جوان با داماد خانواده خبرگزاری میزان- فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت از خودسوزی جوانی ۲۰ ساله در مقابل ساختمان وزارت کار خبر داد.


983
خودسوزی مرد جوان با بنزین به دلیل اختلاف خانوادگی مردی ۳۷ ساله به دلیل اختلاف خانوادگی، با بنزین خود را در مقابل همسر و خانواده او به آتش کشید.


40
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


781
مرد جوان درمقابل وزارت کار خود را آتش زد /خودسوزی پایان اختلاف با داماد خانواده فرمانده یگان های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت از خودسوزی جوانی ۲۰ ساله در مقابل ساختمان وزارت کار ...


270
مرد جوان درمقابل وزارت کار خود را آتش زد /خودسوزی پایان اختلاف با داماد خانواده ای دی پست : 4017 فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت ازخودسوزی جوانی ۲۰ ساله در مقابل ...


320
خودسوزی جوان 20 ساله به علت اختلاف با شوهرخواهر تهران (پانا) - فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت ازخودسوزی جوانی 20 ساله خبر داد.


530
مرد جوان درمقابل وزارت کار خود را آتش زد /خودسوزی پایان اختلاف با داماد خانواده میزان سانحه رانندگی مرگبار در زاهدان /2نفر در آتش سوختند


658
سرهنگ کرمی با بیان اینکه تحقیقات اولیه در زمینه علت این خودسوزی انجام شده، گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد، فرد مصدوم با شوهر خواهر خود اختلاف خانوادگی داشته و به همین علت در مقابل محل کار وی ...


806
خودسوزی به علت اختلاف با داماد یکشنبه, 20 آبان 1397 11:52 فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت ازخودسوزی جوانی۲۰ ساله خبر داد.


663
براساس این گزارش، بلافاصله بعد از خودسوزی این مرد جوان مردم با استفاده از آب و کپسول آتش نشانی او را خاموش کرده‌اند.