387
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها خبرگزاری میزان- جانشین کلانتری ۱۵۳ شهرک، ولی عصر از دستگیری دونفر خبر داد که اقدام به خریداری دریچه‌های مسروقه ...


117
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها میزان نیوز خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها


293
وی افزود: پس از هماهنگی قضایی، ماموران وارد عمل شدند و دو متهم مورد نظر را در گاراژی دستگیر و تعداد ۲۵ عدد دریچه چدنی با ارزشی تقریبی هر کدام حدودا ۸۰۰ هزار تومان کشف شد.


175
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها [ایلنا] سرهنگ رضایی خبر داد:


541
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها [ایلنا] سرهنگ رضایی خبر داد:


356
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف 25 دریچه چدنی از مخفی گاه مالخرها منبع خبر: میزان مالخران دریچه‌های چدنی دستگیر شدند


498
خریداران دریچه های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر ها خریداران دریچه های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر ها خبرگزاری میزان- جانشین کلانتری ۱۵۳ ...


755
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها جانشین کلانتری ۱۵۳ شهرک، ولی عصر از دستگیری دونفر خبر داد که اقدام به خریداری دریچه های مسروقه در سطح شهر می ...


875
خریداران دریچه‌های فاضلاب دستگیر شدند/کشف ۲۵ دریچه چدنی از مخفی گاه مالخر‌ها تهران در انتظار «جشن‌های گسترده بهار مهربانی»


756
این تصمیم با هدف مهار سفته‌بازی و دلالی و دست به دست شدن خودروها در دستور کار قرار گرفته است.