154
با سلام خواهشمند است در مورد همسران شهدا برای گرفتن یک ارتقا ، استفاده از 35 سال خدمت ، معاف از مالیات مانند فرزندان شهدا انجام گردد واقعا این همسران بودن که از جوانی خود و از خود گذشتی ...