92
یکی از شرکت‌های صنعتی حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی را تولید کرده‌ است که به گفته آنها این نوع حوله‌ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و باکتریایی هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمی‌کند.


172
یکی از شرکت های صنعتی حوله های آنتی باکتریال نانویی را تولید کرده است که به گفته آنها این نوع حوله ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و باکتریایی هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمی کند.


371
به گزارش ایسنا، با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماری‌ها، شمار میکروارگانیسم‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها افزایش‌یافته و متعاقب آن انواع عفونت‌ها از طریق این میکروارگانیسم‌ها بروز کرده است.


906
حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور یکی شرکت صنعتی حوله‌های نانویی راتولید کرده است که به گفته آنها این نوع حوله‌ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و باکتریایی هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد ...


685
حوله‌های آنتی‌باکتریال تولید شده توسط این شرکت به‌صورت 100 درصد از الیاف پنبه است و نسبت به حوله‌های معمولی آب بیشتری را به خود جذب می‌کنند.


352
36 دقیقه پیش حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور یکی از شرکت‌های صنعتی حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی را تولید کرده‌ است که به گفته آنها این نوع حوله‌ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و ...


874
خبر فوری : حوله های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل های کشور ایبنا : تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت دوره های آموزشی


586
قانون- حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی به وزن ۱۰ تن تولید و به یکی از هتل‌های ایرانی تحویل داده شد.


9
حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور ۲ ساعت قبل تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری


507
حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور ۲ ساعت قبل تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری