639
یکی از شرکت‌های صنعتی حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی را تولید کرده‌ است که به گفته آنها این نوع حوله‌ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و باکتریایی هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمی‌کند.


822
یکی از شرکت های صنعتی حوله های آنتی باکتریال نانویی را تولید کرده است که به گفته آنها این نوع حوله ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و باکتریایی هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمی کند.


309
به گزارش ایسنا، با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماری‌ها، شمار میکروارگانیسم‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها افزایش‌یافته و متعاقب آن انواع عفونت‌ها از طریق این میکروارگانیسم‌ها بروز کرده است.


255
حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور یکی شرکت صنعتی حوله‌های نانویی راتولید کرده است که به گفته آنها این نوع حوله‌ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و باکتریایی هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد ...


164
حوله‌های آنتی‌باکتریال تولید شده توسط این شرکت به‌صورت 100 درصد از الیاف پنبه است و نسبت به حوله‌های معمولی آب بیشتری را به خود جذب می‌کنند.


760
36 دقیقه پیش حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور یکی از شرکت‌های صنعتی حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی را تولید کرده‌ است که به گفته آنها این نوع حوله‌ها علاوه بر دارا بودن اثرات ضد قارچی و ...


709
خبر فوری : حوله های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل های کشور ایبنا : تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت دوره های آموزشی


583
قانون- حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی به وزن ۱۰ تن تولید و به یکی از هتل‌های ایرانی تحویل داده شد.


985
حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور ۲ ساعت قبل تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری


193
حوله‌های نانو آنتی باکتریایی محققان ایرانی در هتل‌های کشور ۲ ساعت قبل تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری