980
شورای شهر تهران با اشاره به انتخاب پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری گفت: شورا به دلیل اینکه تغییر مدیریتی زیادی رخ ندهد به سرپرستی حناچی رای داد.


981
حناچی می‌تواند سه ماه سرپرست باشد/منتظر نظر وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات هستیم.


741
حناچی می‌تواند سه ماه سرپرست باشد - منتظر نظر وزارتخانه های کشور و اطلاعات هستیم فیبروز ابرو 2گزینه اصلی حضور در گمرک/کدام گزینه جایگزین فرود عسگری خواهد شد؟


159
حناچی می‌تواند سه ماه سرپرست باشد/منتظر نظر وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات هستیم میزان نیوز ، ۳۴ دقیقه پیش


521
حناچی می‌تواند سه ماه سرپرست باشد/منتظر نظر وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات هستیم منبع: میزان ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۱۰


973
حناچی می تواند سه ماه سرپرست باشد/منتظر نظر وزارتخانه های کشور و اطلاعات هستیم.


78
حناچی می‌تواند سه ماه سرپرست باشد/ مهلت 5روزه وزارت کشور برای صدور حکم شهردار تهران


506
با توجه به نامه ای که بعداً ایشان برای من فرستادند و درخواست ما به وزارت کشور، در نتیجه منتظر نظر وزارت کشور ماندیم.


395
رئیس شورای شهر تهران گفت: امیدواریم هرچه زودتر حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور صادر شود و از مهلت ۱۰ روزه این وزارتخانه برای صدور حکم تنها ۵ روز باقی مانده است.


353
حناچی می تواند سه ماه سرپرست شهرداری تهران باشد اکو فارس حناچی می تواند سه ماه سرپرست باشد/منتظر نظر وزارتخانه های کشور و اطلاعات هستیم