324
در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، پیروز حناچی از مجموع ۲۰ رأی مأخوذه با ۱۷ رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست شهرداری تهران تعیین شد.


323
حجت نظری عضو شورای شهر تهران گفت: تا زمان صدورحکم دکتر حناچی تصمیم به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران گرفتیم و خود ایشان توسط شورای شهر تهران به‌عنوان سرپرست انتخاب شد.


739
حناچی سرپرست شهرداری تهران شد قم فردا: به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست شهرداری حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.


871
در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب و معرفی شد.


798
حناچی سرپرست شهردار تهران شد حجت نظری عضو شورای شهر تهران گفت: تا زمان صدورحکم دکتر حناچی تصمیم به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران گرفتیم و خود ایشان توسط شورای شهر تهران به‌عنوان سرپرست ...


314
به گزارش ایسنا، در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، پیروز حناچی از مجموع ۲۰ رأی مأخوذه با ۱۷ رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست شهرداری تهران تعیین شد.


812
حناچی سرپرست شهرداری تهران شد پیروز حناچی با پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران و با ۱۷ رای سرپرست شهرداری تهران ...


149
تهران – ایرنا – اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه رسمی و علنی عصر یکشنبه خود پیروز حناچی را با 17 رای به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت برگزیدند.


366
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست شهرداری حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.


178
پیروز حناچی از سوی شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری تهران تعیین شد. به گزارش ایسنا، در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران تعیین شد.