500
هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین دوره‌ نمایشگاه تراکنش، زنجیره‌ کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان این ...


362
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز که به تازگی به گروه شرکت های فناپ اضافه شده است، در این نمایشگاه با محصولاتی همچون کیپاد و آنی پاد حضور دارد.


200
حضور گروه شرکت‌های فناپ در چهارمین نمایشگاه تراکنش هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران، زنجیره‌ کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانکداری و ...


229
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز که به تازگی به گروه شرکت‌های فناپ اضافه شده‌است، در این نمایشگاه با محصولاتی همچون کیپاد و آنی‌پاد حضور دارد.


414
شرکت‌های داتین، پرداخت الکترونیک پاسارگاد و فناپ پرداخت در این نمایشگاه محصولات و خدمات خود را از راهکارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت خرد گرفته تا تولید سخت‌افزارهای بانکی و هم‌چنین تامین تجهیزات جانبی دستگاه ...


558
هلدینگ فناپ به همراه شرکت های زیرمجموعه اش در چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش، زنجیره کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار ...


332
هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین دوره‌ نمایشگاه تراکنش، محصولات نرم‌افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.


532
اخبار پولی مالی- هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین دوره‌ نمایشگاه تراکنش، زنجیره‌ کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید ...


70
تلاش برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ارائه خدمات بیمه ای بیمه رازی در شعب برتر بانک آینده


206
هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیر مجموعه در چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش حضور پیدا می‌کند.