292
هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین دوره‌ نمایشگاه تراکنش، زنجیره‌ کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان این ...


910
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز که به تازگی به گروه شرکت های فناپ اضافه شده است، در این نمایشگاه با محصولاتی همچون کیپاد و آنی پاد حضور دارد.


397
حضور گروه شرکت‌های فناپ در چهارمین نمایشگاه تراکنش هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران، زنجیره‌ کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانکداری و ...


79
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز که به تازگی به گروه شرکت‌های فناپ اضافه شده‌است، در این نمایشگاه با محصولاتی همچون کیپاد و آنی‌پاد حضور دارد.


225
شرکت‌های داتین، پرداخت الکترونیک پاسارگاد و فناپ پرداخت در این نمایشگاه محصولات و خدمات خود را از راهکارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت خرد گرفته تا تولید سخت‌افزارهای بانکی و هم‌چنین تامین تجهیزات جانبی دستگاه ...


461
هلدینگ فناپ به همراه شرکت های زیرمجموعه اش در چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش، زنجیره کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار ...


730
هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین دوره‌ نمایشگاه تراکنش، محصولات نرم‌افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.


905
اخبار پولی مالی- هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در چهارمین دوره‌ نمایشگاه تراکنش، زنجیره‌ کاملی از خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت افزاری بانکداری و پرداخت الکترونیک را در معرض دید ...


656
تلاش برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ارائه خدمات بیمه ای بیمه رازی در شعب برتر بانک آینده


501
هلدینگ فناپ به همراه شرکت‌های زیر مجموعه در چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش حضور پیدا می‌کند.