794
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به خبر احتمال عمل جراحی گردنش واکنش نشان داد.


459
من فقط بعد از این همه سال باید بگم جام هان جهانی 90 و94 حق آرژانتین بود که مافیای فوتبال که پله و مافیای مخدر قاره آمریکا بودن از آرژانتین به زور گرفتن و الا الآن آرژانتین باید چهارتا قهرمانی ...