695
دولت بهار: دکتر احمدی نژاد در یادداشتی از تلاش ناجوانمردانه رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی برای پرونده سازی و تخریب مهندس اسفندیار رحیم مشایی پرده برداشت.