459
سرپرست کلانتری ۱۶۱ ابوذر از دستگیری سارقی خبر داد که با یک سیم مفتول خودرو‌های پراید پارک شده حوالی بازارچه‌های محلات جنوب غرب تهران را به سرقت می‌برد.


485
جزییات دستگیری سارق خودرو‌های پارک شده در جنوب غرب تهران/ متهم متخصص سرقت پرایدهای مدل پایین بود [مهر] دستگیری سارق خودروها حوالی بازارچه های محلی جنوب غرب تهران


237
خبرگزاری میزان- سرپرست کلانتری ۱۶۱ ابوذر از دستگیری سارقی خبر داد که با یک سیم مفتول خودرو‌های پراید پارک شده حوالی بازارچه‌های محلات جنوب غرب تهران را به سرقت می‌برد.


661
مجله خبری توپ مگ جامعه و حوادث جزییات دستگیری سارق خودرو‌های پارک شده در جنوب غرب تهران/ متهم متخصص سرقت پرایدهای مدل پایین بود


467
جزییات دستگیری سارق خودرو‌های پارک شده در جنوب غرب تهران/ متهم متخصص سرقت پرایدهای مدل پایین بود [مهر] دستگیری سارق خودروها حوالی بازارچه های محلی جنوب غرب تهران


568
خبرگزاری میزان- سرپرست کلانتری ۱۶۱ ابوذر از دستگیری سارقی خبر داد که با یک سیم مفتول خودرو های پراید پارک شده حوالی بازارچه های محلات جنوب غرب تهران را به سرقت می برد.


770
جزییات دستگیری سارق خودرو‌های پارک شده در جنوب غرب تهران/ متهم متخصص سرقت پرایدهای مدل پایین بود 1 ساعت پیش خبرهای مهم


940
سرپرست کلانتری 161 ابوذر از دستگیری سارقی خبر داد که با یک سیم مفتول خودروهای پراید پارک شده حوالی بازارچه‌های محلات جنوب غرب تهران را به سرقت می‌برد.


129
جزییات دستگیری سارق خودرو‌های پارک شده در جنوب غرب تهران/ متهم متخصص سرقت پرایدهای مدل پایین بود ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۰:۵۱


390
جزییات دستگیری سارق خودرو‌های پارک شده در جنوب غرب تهران/ متهم متخصص سرقت پرایدهای مدل پایین بود رمان جدید قباد آذرآیین در بازار نشر «فوران» کرد