517
‌رشته و گرایش. ۱) فلسفه منطق. ۲) منطق با رویکرد فلسفی – عناوین دروس امتحانی. ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه عمومی، منطق- فلسفه اسلامی، فلسفه غرب) و کارشناسی ارشد شامل (منطق ...