709
سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن از ...


968
سالم خبر: سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا 21 آبان ماه، 895 نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن(co) شدند و 37 نفر نیز بر اثر مسمومیت با این گاز، جان خود را از دست دادند.


312
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آبان ماه، ۸۹۵ نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن(co) شدند و ۳۷ نفر نیز بر اثر مسمومیت با این گاز، جان خود را از دست دادند.


683
به گزارش صبحانه، پیرحسین کولیوند با اشاره به سرد شدن هوا در اکثر مناطق کشور گفت: علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل سردرد، تهوع، سرگیجه، سرفه، عدم تعادل و کاهش سطح هوشیاری است.


5
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آبان ماه، ۸۹۵ نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (co) شدند و ۳۷ نفر نیز بر اثر مسمومیت با این گاز، جان خود را از دست دادند.


902
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا 21 آبان ماه، 895 نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن(co) شدند و 37 نفر نیز بر اثر مسمومیت با این گاز، جان خود را از دست دادند.


542
کولیوند گفت: از ابتدای ماه مهر تا ۲۱ آبان، ۸۹۵ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند و در این بین ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند.


494
۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن از اول مهرماه جان باختند [خبرگزاری صدا و سیما] جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن


982
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آبان ماه، ۸۹۵ نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (co) شدند و ۳۷ نفر نیز بر اثر مسمومیت با این گاز، جان خود را از دست دادند./


53
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهر تا ۲۱ آبان ۹۷، ۸۹۵ نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن(co) شدند و ۳۷ نفر نیز جان خود را از دست دادند.