556
توجه بانک مسکن به ارتقای بهره وری نیروی انسانی عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد.


365
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بهره وری نیروی انسانی در بانک مسکن اشاره کرد و افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه آموزش نیروی انسانی در راستای ارتقای سطح دانش و به روز رسانی علم همکاران بانک صورت گرفته است .


426
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد.


748
توجه بانک مسکن به ارتقای بهره وری نیروی انسانی نقدینه- عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد .


656
فصل اقتصاد - عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد .


240
توجه بانک مسکن به ارتقای بهره وری نیروی انسانی عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد.


80
فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی علمکرد و دبیر کمیته بهره وری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 7 محور اصلی تحقق بهره وری در بانک مسکن در قالب 33 برنامه کاربردی به منظور ارتقای ...


596
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مسکن؛ فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی علمکرد و دبیر کمیته بهره وری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 7 محور اصلی تحقق بهره ...


334
آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان می دهد که بین انتخاب صحیح کارکنان و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد، ‌لذا پیشنهاد می‌شود تا در انتخاب کارکنان به مسائلی چون تناسب تحصیلات، ‌شخصیت و ویژگی ...


747
بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار، سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت ولی اصطلاح بهره‌وری آب در چند ساله اخیر و به دلیل کمبود این ماده ارزشمند گسترش یافته‌است.