578
توجه بانک مسکن به ارتقای بهره وری نیروی انسانی عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد.


180
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بهره وری نیروی انسانی در بانک مسکن اشاره کرد و افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه آموزش نیروی انسانی در راستای ارتقای سطح دانش و به روز رسانی علم همکاران بانک صورت گرفته است .


340
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد.


831
توجه بانک مسکن به ارتقای بهره وری نیروی انسانی نقدینه- عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد .


783
فصل اقتصاد - عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد .


154
توجه بانک مسکن به ارتقای بهره وری نیروی انسانی عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بانک، بر ارتقای سطح دانش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک تاکید کرد.


578
فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی علمکرد و دبیر کمیته بهره وری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 7 محور اصلی تحقق بهره وری در بانک مسکن در قالب 33 برنامه کاربردی به منظور ارتقای ...


599
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مسکن؛ فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی علمکرد و دبیر کمیته بهره وری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 7 محور اصلی تحقق بهره ...


930
آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان می دهد که بین انتخاب صحیح کارکنان و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد، ‌لذا پیشنهاد می‌شود تا در انتخاب کارکنان به مسائلی چون تناسب تحصیلات، ‌شخصیت و ویژگی ...


486
بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار، سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت ولی اصطلاح بهره‌وری آب در چند ساله اخیر و به دلیل کمبود این ماده ارزشمند گسترش یافته‌است.