840
بایدن: من و اوباما توافق کرده بودیم تا مدتی درباره ترامپ سکوت کنیم؛ خدا مرا ببخشد / بعد از حوادث شارلوتز ویل، دیگر نمی‌توانستیم سکوت کنیم


741
این تبعیض به سادگی قابل رفع است و می‌توان با در نظر گرفتنِ یک سقف مشخص و معقول برای معافیت از مالیات، درآمد هر چهره هنری که از این سقف گذشته را مشمول مالیات کرد؛ این اصلاحیه به انصاف نزدیک‌تر است.


285
مسعود بارزانی جعفر شیخ مصطفی مصطفی سعید قادر. باهوز اردل کورکیس حنا: ابوبکر بغدادی