892
توافقات آمریکا با طالبان تا 6 ماه آینده نهایی خواهند شد یک منبع نزدیک به طالبان از توفق این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که این توافقات تا 6 ماه آینده نهایی می‌شوند.


74
منبع نزدیک به طالبان: توافقات آمریکا با طالبان تا ۶ ماه آینده نهایی خواهند شد یک منبع نزدیک به طالبان از توفق این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی می شوند.


998
توافقات آمریکا با "طالبان" تا ۶ ماه آینده نهایی خواهند شد خبرگزاری میزان- یک منبع نزدیک به طالبان از توفق این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی می شوند.


411
به گزارش بولتن نیوز، یک منبع نزدیک به گروه طالبان گفت که مقام های آمریکایی و نمایندگان طالبان به توافقاتی در مورد صلح افغانستان دست یافته اند و این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد.


790
یک منبع نزدیک به طالبان از توفق این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی می شوند.


958
توافقات آمریکا با "طالبان" تا 6 ماه آینده نهایی خواهند شد یک منبع نزدیک به طالبان از توفق این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که این توافقات تا 6 ماه آینده نهایی می‌شوند.


499
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، یک منبع نزدیک به گروه طالبان گفت که مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان به توافقاتی در مورد صلح افغانستان دست یافته‌اند و این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد.


791
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، یک منبع نزدیک به گروه طالبان گفت که مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان به توافقاتی در مورد صلح افغانستان دست یافته‌اند و این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد.


998
به گزارش شبکه خبری ایرانا به نقل از جمهور، یک منبع نزدیک به گروه طالبان گفت که مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان به توافقاتی در مورد صلح افغانستان دست یافته‌اند و این توافقات تا ۶ ماه ...


519
توافقات آمریکا با طالبان تا ۶ ماه دیگر نهایی خواهند شد یک منبع نزدیک به طالبان از توفق این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که این توافقات تا ۶ ماه آینده نهایی می‌شوند.