602
پرفسور کیوان مزدا که کودکان محروم بسیاری را با عمل های جراحی فوق العادۀ ستون فقرات نجات داد و به مرد کمر دنیا هم شهرت یافت درگذشت.


484
نقشه جدید شبکه انگلیسی برای جوانان ایرانی[1 ساعت و 32 دقیقه پیش] دیدار جمعی از یهودیان ضد صهیونیسم با ظریف[1 ساعت و 40 دقیقه پیش]