579
تهیه‌کننده «بالشت‌ها» در گفت‌وگویی با ایسنا با اعلام این خبر درباره‌ ساخت برنامه کودک در حوزه نمایش خانگی و همچنین اقبال این مجموعه از سوی مخاطبان توضیح داد: این مجموعه بدون هیچ ادعایی در فضای سالم ساخته و تبدیل به ...


929
تلویزیون «بالشت‌ها» را می‌خرد اظهار کرد: مشخص نیست اما تلویزیون قرار است حق پخش این مجموعه‌ را بخرد و احتمالا نوروز سال ۹۸ آن را پخش کند.


251
تلویزیون «بالشت ها» را می خرد دریافت خبر : دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 0:25 آخرین قسمت از مجموعه «بالشت ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می شود، سه شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


196
تلویزیون بالشت‌ها را می‌خرد آخرین قسمت از مجموعه بالشت ها که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


935
تلویزیون «بالشت‌ها» را می‌خرد آخرین قسمت از مجموعه «بالشت‌ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


879
تلویزیون «بالشت‌ها» را می‌خرد 9 ساعت پیش تیتر روز صبحانه آنلاین 2 آخرین قسمت از مجموعه «بالشت ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


176
تلویزیون مجموعه «بالشت‌ها» را می‌خرد آخرین قسمت از مجموعه «بالشت‌ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


74
ایسنا / آخرین قسمت از مجموعه «بالشت‌ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


539
به گزارش صبحانه، آخرین قسمت از مجموعه «بالشت‌ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.


80
آخرین قسمت از مجموعه «بالشت‌ها» که یک سال است در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، سه‌شنبه این هفته توزیع خواهد شد.