280
باشگاه اتلتیکومادرید تلاش زیادی برای حفظ آنتوان گریزمان انجام داده است اما.....