725
با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های برق مصرفی در بخش کشاورزی و افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های برق مصرفی در بخش صنعت و معدن، جدول تعرفه های جدید برق در بخش تولید کشور در سال ۹۴ منتشر می شود.


611
در بخش کشاورزی با افزایش 10 درصدی تعرفه برق و در بخش صنعت و معدن با افزایش 20 درصدی تعرفه برق در سال 94 مواجه ایم.


403
برق نیوز جداول افزایش قیمتی برق در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن را به تفکیک منتشر کرده است. طبق مصوبه هیئت وزیران، برق مصرفی در بخش های تولیدی کشور به دو صورت کلی افزایش می یابد.


277
بدینوسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ ۹۵/۰۵/۰۱ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ابلاغ می ...


615
تعرفه مصارف بخش خانگی مطابق تعرفه‌های ابلاغی سال 94 و به‌صورت زمانبندی 7 ماه برای ماههای گرم (از16 فروردین الی 15 آبان) و پنج ماه سرد سال (از 16 آبان الی 15 فروردین) به‌صورت پلکانی و اقلیم‌های ...


683
صنعت و تجارت ... ، افزایش 10 درصدی تعرفه‌های برق بخش خانگی بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه‌ای بود که در ...


976
بدینوسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی ...


362
وزیر نیرو با اعلام اینکه نرخ برق برای انواع مصارف از جمله کشاورزی، صنعت،‌عمومی،‌ خانگی مناطق عادی و یا گرمسیر به صورت مساوی و با 24 درصد افزایش تعرفه همراه بوده است، تصریح کرد: درحال حاضر ...


865
۴-۶ - بهاي برق مصارف عادي در مناطق ويژه اقتصادي، كه بيش از ۹۵ درصد مصرف آنها صنعتي است، با رعايت بند ۲-۳۶-۴ آيين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با تعرفه توليد (صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد.


520
همچنین بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکان تولید(صنعت و معدن) که ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را رعایت نمی‌کنند، با ضریب 1.2 محاسبه و دریافت می‌شود.