960
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره 11 قانون بودجه سال جاری که درباره طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است، تصویب شد اظهارکرد: قرار شد جزئیات این طرح در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود.


114
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری که درباره طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است، تصویب شد اظهارکرد: قرار شد جزئیات این طرح در کمیته‌ای ...


564
تصویب طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری که درباره طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است، تصویب شد.


157
تصویب کلیات طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان در کمیسیون اقتصادی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات طر-طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان-كميسيون اقتصادي


392
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری که درباره طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است، تصویب شد اظهارکرد: قرار شد ...


83
اقتصاد ایران: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری که درباره طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است، تصویب شد اظهارکرد: قرار شد جزئیات این طرح در کمیته ای تخصصی بررسی شود.


165
تصویب کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان خبر داد.


536
سید تقی کبیری در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره مشکلات مرزنشینان بعد از بالا رفتن تصاعدی نرخ عوارض خروج از کشور گفت:با توجه تصویب یک فوریت طرح اصلاح بند(ح) تبصره 11 قانون بودجه ...


32
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری که درباره طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است، تصویب شد اظهارکرد: قرار شد جزئیات این طرح در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود.


665
موسوی لارگانی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی: کلیات طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان تصویب شد . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان خبر داد.