990
خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از تصویب کلیات استانی – شهرستانی شدن انتخابات حوزه‌های انتخابیه در جلسه امروز کمیسیون شوار‌ها خبر داد.


381
خبرگزاری فارس: ناصر شریفی عصر امروز از تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس خبر داد و اظهارداشت: این طرح پس از بررسی مواردی از جزئیات به صحن علنی مجلس خواهد رفت.


617
ناصر شریفی عصر امروز در گفت: وگوی اختصاصی در بندرعباس از تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس خبر داد و اظهارداشت: این طرح پس از بررسی مواردی از جزئیات به صحن علنی مجلس خواهد رفت.


609
پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، منتشر کنننده خبرهای انتخاباتی در حوزه های خبری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، ورزشی و بین الملل است.


432
اصغر سلیمی در گفتگو با مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار داشت: در این جلسه طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مربوط به استانی – شهرستانی شدن انتخابات مجلس ...


828
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات استانی، شهرستانی شدن انتخابات حوزه‌های انتخابیه در جلسه امروز کمیسیون شورا خبر داد.


510
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات استانی، شهرستانی شدن انتخابات حوزه های انتخابیه در جلسه امروز کمیسیون شورا خبر داد.


666
اساس نیوز:یک عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: در جلسه امروز کمیسیون شورا‌ها جزییات طرح استانی - شهرستانی شدن انتخابات مجلس به تصویب رسید.


344
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات استانی، شهرستانی شدن...


215
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات استانی، شهرستانی شدن انتخابات حوزه های انتخابیه در جلسه امروز کمیسیون شورا خبر داد./