579
تاریخ پر است از «اولین‌ها». منظورم ابداعات، اکتشافات و نوآوری‌هایی است که در هر زمینه‌ای خلق شده‌اند و حالا هر ملیتی با افتخار از آنچه معلق به سرزمینش است صحبت می‌کند.


393
نبردخلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷. در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد