533
به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


465
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد. به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد. علیرضا نقی ز


27
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد.


257
تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که ۳ بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


409
تراکتورسازی با ۳ غایب مقابل ذوب آهن تراکتورسازی در غیاب ۳ بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد. به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن ...


339
به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


314
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیرد.


569
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد.


881
تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که ۳ بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


264
تراکتورسازی با 3 غایب به مصاف ذوب آهن خواهد رفت. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، تراکتورسازی تبریز در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان ذوب آهن است.