17
به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


680
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد. به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد. علیرضا نقی ز


457
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد.


898
تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که ۳ بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


50
تراکتورسازی با ۳ غایب مقابل ذوب آهن تراکتورسازی در غیاب ۳ بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد. به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن ...


678
به گزارش ورزش سه، تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که 3 بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


845
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیرد.


349
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد.


895
تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز میزبان ذوب آهن اصفهان است که ۳ بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد.


491
تراکتورسازی با 3 غایب به مصاف ذوب آهن خواهد رفت. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، تراکتورسازی تبریز در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان ذوب آهن است.